กรมควบคุมโรค กทม. ตรวจสอบ แนะนำ และมอบอุปกรณ์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

     เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 น. เวลา 10.00 น. กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร เข้ามาตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและให้คำแนะนำในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์สำหรับกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้กับโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน และป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกให้กับนักเรียนต่อไป

286005171 550193283492910 5355664255625364541 n