ผู้อำนวยการโรงเรียน

 kampol

ดร.กำพล  วิลยาลัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

Links

        appeal

 

 

การประเมิน EIT(2)

EIT2

oit

moe

marijuana

Links กลุ่มงาน

ga-01

i1

b1

รับ-ส่ง อีเมล์

E-Mail

My Office

ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายนอก

คลิก

Communication

complain

listen

QandA

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จะจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี มีความประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

เอกลักษณ์

กระบี่กระบองเป็นเลิศ

ปรัชญา

เรียนดี  มีคุณธรรม 

บำเพ็ญประโยชน์

วินัยรุ่งโรจน์  การกีฬา  วิชาสรรพ์

อัตลักษณ์

ประพฤติงาม นามลูกพระเจ้าตาก

สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ครูชัยราวี ลาผม (คลิก)

 

>> ครูภัทธิยา การมาสม (คลิก)

           (สำหรับการแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา ควรเปิดจากโปรแกรม Puffin Web Browser)

 

>> ครูกิตติ โสภาที (คลิก)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

>> ครูศิริพร จำปา (คลิก)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์

   
pr    
จัดทำเสื้อโปโล (กีฬา) เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนฯ new
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
pr     
การประกวดคำขวัญ (MOTTO) หรือ วลีที่น่าจดจำ (SLOGAN)new 
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

จัดซื้อ-จัดจ้าง

   
buy  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ทาสีอาคารเรียน) new
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
buy  
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2567 
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
buy  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ทาสีอาคารเรียน) 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
buy  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567  
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ประกาศโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

   
information  

แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (เพิ่มเติม) ประจำโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ new

 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
information   
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   information  
ยกเลิกการอยู่เวรรักษาการณ์  
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Top_News

crafts banner71-01-01
 
ITA2566  
   
SchoolOfHappiness  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานศึกษาปลอดกัญชาและกัญชง

aaaa