การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนในช่วงหยุดมาโรงเรียน

     ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังคณะครูที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนในช่วงหยุดมาโรงเรียนระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคม 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19)

 

 

492000

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> การเรียนการสอนออนไลน์