การประชุมเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19

     ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการประชุมเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

 

IMG0 6

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> การประชุมเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19