ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

     ตามที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน เรียงตามลำดับตามเอกสารที่แนบ ดังนี้

(เอกสารที่แนบ)