รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ม. 1 และ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ม. 1 และ ม.4

ประจำปีการศึกษา 2565

     ตามที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ไปแล้วนั้น บัดนี้โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ได้ดำเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้

     - รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 (กลุ่ม1) (กลุ่ม2) (กลุ่ม3)

     - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 (คลิก)

     - ใบมอบตัว (คลิก)

     - เอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบตัวนักเรียน (คลิก)

 

หมายเหตุ

     - นักเรียนชั้น ม.1 ไม่มีการสอบคัดเลือก ทางโรงเรียนรับนักเรียนทุกคนที่มาสมัครเรียน

     - นักเรียนชั้น ม.4 สอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์