การประชุมเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

{gallery}403.covid{/gallery}