ประชุมผู้ปกครองนักเรียน(2)

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมจันทรพิทักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

{gallery}402.meeting2{/gallery}