งานประเพณีชักพระวัดนางชี

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

{gallery}441.boat{/gallery}