สอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปี 2565

     เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปี 2565 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

imgg 034

 ภาพเพิ่มเติม (คลิก)