ร่วมงานประเพณีชักพระ แห่พระธาตุ ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายอำนาจ ชีวังกูล รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นำคณะครู และนักเรียน ร่วมงานประเพณีชักพระ แห่พระธาตุ ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวฝั่งธนบุรีได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี ในช่วงวันแรม 2 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน

img111 04

 ภาพเพิ่มเติม (คลิก)