รับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายปิยนัฐ ธนะบุตร หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนให้กับเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โดย นายอำนาจ ชีวังกูล รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องสมุด โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

178097

 ภาพเพิ่มเติม (คลิก)