โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังมีการสร้างการรับรู้ การเข้าถึง และการปฏิบัติการใช้งาน Platform ของ MOE Safety Center ให้กับผู้ปกครองนักเรียนด้วย

img00 040

 ภาพเพิ่มเติม (1 / 2)