โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามหลังคาโดม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

img00 032

img00 126

img00 231

img00 272

ภาพเพิ่มเติม (จัดพาน / ไหว้ครู1 / ไหว้ครู2 / ไหว้ครู3พิธีไหว้ครู)