พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ชมชมกระบี่กระบองโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายพัชรพล บัณฑิตเกตุมาลา ครูประจำชมรมกระบี่กระบอง จัดพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ชมชมกระบี่กระบองโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการต้อนรับนักเรียนใหม่ที่มาเข้าร่วมชมรม ณ โรงยิม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

img010 01

ภาพเพิ่มเติม มอบตัวเป็นศิษย์กระบี่กระบอง หรือ คลิก