ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 ประจำกลุ่มโรงเรียนที่ 4 ได้เข้ามาติดตามการดำเนินการ เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ.

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายณัฐเมธร์ ดุลคณิต คึกษานิเทศก์ชำนาญการ ซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 ประจำกลุ่มโรงเรียนที่ 4 ได้เข้ามาติดตามการดำเนินการ เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ.QUICK POLICY 2565 พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบเต็มรูป ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

287480405 555580649620840 3376417985991156447 n

287256847 555580749620830 2831516082862985307 n

287036112 555580852954153 7836295657210598662 n

286952246 555580702954168 4094408046040342543 n