การประชุมกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่ม 4

     เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางนงนุช นามภูษา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่ม 4 โดยในการประชุมในครั้งนี้ มีผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โรงเรียนมหรรณพาราม

286511599 554257906419781 9011211346628428139 n

286582062 554258069753098 6636916554900213399 n

286917473 554257823086456 8983414116053922183 n