โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

     นางนงนุช นามภูษา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้ารับมอบเกียรติบัตร "โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว" จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์"

S  145465372

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม โรงเรียนคุณธรรม หรือ คลิก