การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะแกนนำนักเรียน เรื่อง เรียนรู้เรื่องปอด และเท่าทันพิษภัยของบุหรี่

     นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะแกนนำนักเรียน เรื่อง เรียนรู้เรื่องปอด และเท่าทันพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

img 053

img 034

img 122

img 023

ดูภาพเพิ่มเติม เรียนรู้เรื่องปอด หรือ คลิก