การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อกำกับ ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนที่ผลการเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานหลักสูตรทางการศึกษา เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ณ สนาม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG00 019

IMG00 011

IMG00 113

IMG00 110

ดูภาพเพิ่มเติม การประชุมผู้ปกครอง ม.3 และ ม.6 หรือ คลิก