ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

     นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

S  27729933

S  27729934

S  27729935

S  27729936

S  27729937

S  27729929

S  27729931

S  27729932