แสดงความยินดีกับ นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา ในโอกาสที่เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง

     นางนงนุช นามภูษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา ในโอกาสที่เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

S  27729928

S  27729926