การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (2)

     คณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On-site เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลมิตรประชา

IMG 8398

IMG 8368

IMG 8401

IMG 8421

IMG 8426

IMG E8403

IMG E8418

IMG E8394

 

 ดูภาพเพิ่มเติม>>การตรวจหาเชื้อ Covid-19