นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดเรียนแบบ On-site วันแรก

     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เปิดเรียนแบบ On-site วันแรก ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โดยนักเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

img001 10

img001 16

img001 01

img001 44

img001 36

 ดูภาพเพิ่มเติม>>ม.ต้นเปิดเรียนแบบ On-site วันแรก หรือ คลิก