โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดตรวจ ATK

     ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดตรวจ ATK โดยคณะวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ฉิมไพบูลย์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ สนามโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เพื่อให้คุณครูสามารถใช้ชุดตรวจ ATK ตรวจคัดกรองการติดเชื้อ Covid-19 ให้กับนักเรียนได้ในเบื้องต้น

IMG001 033

IMG001 021

IMG001 004

IMG001 053

 

ดูภาพเพิ่มเติม>>อบรมใช้ชุดตรวจ ATK  หรือ คลิก