นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เปิดเรียนแบบ On-site

     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เปิดเรียนแบบ On-site วันแรก ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โดยนักเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

IMG100 37

IMG100 04

IMG200 51 resize

IMG200 08 resize

 

ดูภาพเพิ่มเติม>>ม.ปลาย เปิดเรียนแบบ On-site  หรือ คลิก