โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19

     ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการฯ ผู้ค้าขายภายในโรงเรียน และนักเรียน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ โรงพยาบาลมิตรประชา

img00 079

img00 080

img00 045

img00 057

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>การตรวจหาเชื้อ Covid-19 หรือ คลิก