คณะครู และนักเรียน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมงานประเพณีชักพระวัดนางชี

     คณะครู และนักเรียน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมงานประเพณีชักพระวัดนางชี เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวฝั่งธนบุรีได้ถือปฏิบัติ สืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี ในช่วงวันแรม 2 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน

img001 47

img001 26

img001 37

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>งานประเพณีชักพระวัดนางชี หรือ คลิก