ความเข้าใจแนวทางการทำข้อตกลง วPA

     นางนงนุช นามภูษา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรวมทั้งผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานแผนงาน หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมทำความเข้าใจแนวทางการทำข้อตกลง วPA ในการนี้ นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเป็นศึกษานิเทศน์ประจำกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มาให้แนวทางในการจัดทำในครั้งนี้ 

IMG 2209 resize

S  29261844

IMG 2249 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>การทำข้อตกลง วPA หรือ คลิก