การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมวรเทพี โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

img 14

img 01

img 11

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ คลิก