นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มที่ 1

     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มที่ 1 พร้อมทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงพยาบาลศิริราช 

S  14680212

S  14680109

S  14680147

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>ม.ต้นฉีดวัคซีน หรือ คลิก