กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

นางสาวสุภาภรณ์   วงศ์ใหญ่

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         

นางวนิดา   เมตตาปก

 

ครู คศ.2

     

นางหงษ์ฟ้า  พานแก้ว

ครู คศ.2

         

 

   

Foreing-027-nattaporn

นางสาวณัฐพร แว่นแก้ว

ครูอัตราจ้าง