โครงการเพาะต้นกล้าสุพรรณิการ์ลูก ธ.บ.ว. จัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษ ครั้งที่ 3

   29 มิถุนายน 2567  โครงการเพาะต้นกล้าสุพรรณิการ์ลูก ธ.บ.ว. จัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษ ครั้งที่ 3 ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ภาคเช้า สอนเสริมในรายวิชาคณิตศาสตร์ สอนโดย ครูภัทรานิษฐ์ ดับพันธ์  วิชาวิทยาศาสตร์ สอนโดย ครูวรรณลุ จารุจิตร และวิชาภาษาไทย สอนโดย ครูวันวิสาข์ แก้วประจำ ส่วนภาคบ่าย สอนด้านทักษะ ICT (คอมพิวเตอร์) สอนโดย ครูธนะสิน รอดทรัพย์ และ ครูภัทธิยา การมาสม ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้แก่นักเรียนทุกคนด้วย

abc

 

ภาพเพิ่มเติม ( คลิก )