พิธีเปิดโครงการเพาะต้นกล้าสุพรรณิการ์ ลูก ธ.บ.ว.

   วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ประธานในพิธีเปิดโครงการเพาะต้นกล้าสุพรรณิการ์ ลูก ธ.บ.ว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

imgs 056

 

ภาพเพิ่มเติม (คลิก)