นักเรียนชมรมกระบี่กระบอง โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้แสดงการรำกระบี่กระบอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

   วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  นักเรียนชมรมกระบี่กระบอง โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้แสดงการรำกระบี่กระบอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โดยนายพัชรพล บัณฑิตเกตุมาลา เป็นผู้ฝึกซ้อม

img0001

img 02

img 04

img 19

img 11