สโมสรไลออนส์สันติภาพกรุงเทพมหานคร ภาค 310 D มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

   วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  สโมสรไลออนส์สันติภาพกรุงเทพมหานคร ภาค 310 D มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จำนวน 40 ทุน ๆ ละ 3,800 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 152,000 บาท โดย ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนนักเรียนเป็นผู้กล่าวขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบทุนการศึกษา ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

imgm 5

ภาพเพิ่มเติม ( ชุด1ชุด2 )