โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

   วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมผู้แทนสโมสรไลออนส์สันติภาพกรุงเทพมหานคร ภาค 310 D ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ โรงเรียนจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดขุนจันทร์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

img 6

ภาพเพิ่มเติม ( ชุด1ชุด2 / ชุด3  )