การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

   วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นำโดย ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ นายบัณฑิต แท่นพิทักษ์ ศึกษานิเทศ สพม.กท1 นางปริมฤดี แทนพิทักษ์ ศึกษานิเทศ สพม.กท1 และ ดร.ชนินทร์ คะอังกุ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

imgg 003

ภาพเพิ่มเติม ( คลิก )