มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูแกนนำผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 "

   วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ และนางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูแกนนำผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 " ให้แก่ นางสาวชัชฎา ภู่เพ็ชร์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566 ต่อเนื่อง" โดยมีนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและคุณครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมร่วมรับมอบโล่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

imgr 25

 ภาพเพิ่มเติม ( คลิก )