การประชุม Video Conference กลุ่มบริหารวิชาการ

     นางนงนุช นามภูษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมประชุม Video Conference กับคณะครูในกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2563

 

 

8

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> Video Conference