การประชุมเดือนพฤศจิกายน

เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมวรเทพี โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

{gallery}438.meeting{/gallery}