นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19

     ครู พระอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ โรงพยาบาลมิตรประชา

3173

3174

264465247 603534964261358 1183536026651674915 n

 

 ดูภาพเพิ่มเติม>>ม.ต้นเข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 หรือ คลิก