พิธีประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาถ

     ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ ในโอกาสเข้ารับการประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาถ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กองพลทหารราบที่ 9 ครบ 53 ปี ประจำปี 2567 โดยมี พลตรี วุทธยา จันทมาศ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานในพิธี ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พันเอก (พิเศษ) พรรณศักย์ เพรียวพานิช เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9 ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว

     เข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาถ เข็มประจำพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทกรมพระราชวังบวรสถานมงคล

995661

296752

994749

995662

994596

995701