การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไขเลือดออก

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไขเลือดออก ภายในบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล (สข.นิ่ม) อดีตประธานสภาเขตจอมทอง และเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

IMG 3870

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ