จัดกิจกรรมวันตรุษจีน

     กุล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

 

Img 33

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> จัดกิจกรรมวันตรุษจีน