วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ซึ่งตรงกับวันที่ 6 ธันวาคม ของทุกปี

 

 

img00 071 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน(1) / วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน(2)