ภาคี 4 ฝ่าย

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมวรเทพี โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

{gallery}413.meeting{/gallery}