การสร้างเครือข่าย

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

{gallery}412.police{/gallery}