การประชุมประจำเดือนมีนาคม ในรูปแบบออนไลน์

     ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม ร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2564 

2

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>การประชุมออนไลน์