พิธีมอบรางวัลในกิจกรรม ลูก ธ.บ.ว. รักการอ่าน ของโครงการห้องสมุดมีชีวิต

     งานห้องสมุด โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรม ลูก ธ.บ.ว. รักการอ่าน ของโครงการห้องสมุดมีชีวิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  

IMG 0531 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>ลูก ธ.บ.ว. รักการอ่าน